• 08-9765751
  • avneri365@gmail.com

עטיפות לחומש

עטיפות לחומש בראשית לתלמידי היסודי בהדפסים צבעוניים באיורים מהממים ודגמים קלאסיים.  עטיפות לחומש נתפרות מבד קטיפה או בד דריל באיכות גבוהה. העטיפות לחומש יוסיפו כבוד והידור לחומש והמון שמחה לילדים ולמשפחה במעמד טקס קבלת התורה שהוא מעמד מיוחד שייזכר בזיכרונם של התלמידים והתלמידות.

לחיפוש דוגמאות לעטיפות חומש של בית הספר הקלידו את שם בית הספר או שם העיר או מספר עיטור אם ידוע לכם, ניתן לחפש לפי חלק מהשם.  חיפוש עם שדה החיפוש ריק יוצגו לכם מדגם של עיטורים לבחירה. ניתן לצפות כאן בדוגמאות של עטיפות לסידור

המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה
המשך להזמנה